Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Α΄). Υγειονομικός υπεύθυνος COVID-19 για το Τμήμα Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής: Γίαννης Κάτσιος (iokat@uniwa.gr ,  210-5385388) Αναπληρωτής υγειονομικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Κεσίδης  (akesidis@uniwa.gr , 210-5385316)       )...

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αρχικοί κωδικοί που είχατε λάβει από τη μηχανογράφηση του ΠΑΔΑ προκειμένου να εγγραφείτε στο preregister, θα είναι και οι οριστικοί σας ως φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Ευχαριστούμε,  Από τη Γραμματεία του Τμήματος...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (GEO717) να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass https://eclass.uniwa.gr/courses/GEO257/.  Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020. Η διεύθυνση της πλατφόρμας MS Teams, στην οποία θα υλοποιούνται τα μαθήματα θα ανακοινωθούν στην eclass.  Η καθηγήτρια...