Ανακοινώσεις

Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,...

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματός μας ότι:  Α) Με απόφαση της Συγκλήτου οι ώρες δηλώσεων των φοιτητών έως και το 10ο εξάμηνο, αυξάνονται σε 40 (από 38 που ίσχυαν έως τώρα) Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ώρες δήλωσης της Διπλωματικής τους Εργασίας μηδενίζονται (από...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  24/03/2021 έως και την Τετάρτη  07/04/2021. Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: 05-03-2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑ.Δ.Α.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Από την Γραμματεία του Τμήματος...

Ανακοινώνεται στους  φοιτητές του Τμήματος  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΔΑ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ  ότι ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στο φοιτητολόγιο για το Τμήμα μας. Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι από ΑΥΡΙΟ 04-03-2021 έως και την Παρασκευή  12-03-2021. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ Από τη Γραμματεία...

Διευκρινίζεται στους φοιτητές του Τμήματος  ότι: Η εγγραφή στο φοιτητολόγιο (services) και η εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες τις οποίες κάθε φοιτητής οφείλει να κάνει με την έναρξη κάθε εξαμήνου. Η πρώτη δραστηριότητα (services) σχετίζεται με τη διαδικασία που είναι απαραίτητο να κάνει κάθε...