Ανακοινώσεις

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Διερεύνηση Μοντέλων Παλινδρόμησης για την Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων» από τον  κ. Φώτιο Σκλήρη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α. Δείτε εδώ την πρόσκληση....

Από 1.1.2019 τίθεται σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα (www.geo.uniwa.gr) του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στην οποία θα αναρτώνται στο εξής όλες οι ανακοινώσεις και το νέο υλικό.   Υλικό που έχει αναρτηθεί μέχρι 31.12.2018 θα παραμείνει αναρτημένο στην παλαιά ιστοσελίδα του Τμήματος....