Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε εδώ την Προκήρυξη για Οικονομική Ενίσχυση για προπτυχιακούς φοιτητές ΠΑΔΑ με σοβαρά οικονομικά-κοινωνικά προβλήματα, για το Εαρινό 2020-21. Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.   ...

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ 1872/Β, 8 Μαΐου 2021 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΚΥΑ Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020, ΦΕΚ Β 4810)....

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματός μας ότι:  Α) Με απόφαση της Συγκλήτου οι ώρες δηλώσεων των φοιτητών έως και το 10ο εξάμηνο, αυξάνονται σε 40 (από 38 που ίσχυαν έως τώρα) Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ώρες δήλωσης της Διπλωματικής τους Εργασίας μηδενίζονται (από...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  24/03/2021 έως και την Τετάρτη  07/04/2021. Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του...