Πρακτική Άσκηση

Από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι: 
– προαιρετική για τους φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  (βλ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και Περιγράμματα Μαθημάτων)
– υποχρεωτική για τους φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Βλ. εδώ σχετικό έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. 

 

Για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΕΑΔ δείτε εδώ.

 

Για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ δείτε εδώ.