Κιουσόπουλος Γιάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kionas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385854

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Γιάννης Κιουσόπουλος
Περιφερειολόγος & Οικονομολόγος,   PhD,   Πάντειο Παν.
Χωροτάκτης-Περιφερειολόγος,   MSc,   Πάντειο Παν.
Αρχιτέκτων,   Διπλ. Μηχ.,   ΕΜΠ
Αγρονόμος & Τοπογράφος,   Διπλ. Μηχ.,   ΕΜΠ
Καθηγητής, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές 
ΔΕ: 13:00 – 14:15
ΤΡ:  13:00 – 14:15
(ΤΕ:  13:00 – 14:15)

Διδασκαλία
– 
Πολεοδομία
– Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Χωροταξική & Περιφερειακή Πολιτική
– Χωρική Ανάλυση – Γεω-χωρική Πληροφορία – Δείκτες & Αλγόριθμοι
– Παράκτιες Περιοχές
– Τουριστική Ανάπτυξη
– Χρήσεις/Καλύψεις Γης & οι Μεταβολές τους
– Δίκτυα Οικισμών – Δημογραφικές Τάσεις
– Βιώσιμες Πόλεις – Πολεοδομικές Λειτουργίες 

Βιογραφικό Σημείωμα