Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες».

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.