Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO710 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO720 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΕΥ 4 5 Ηλιοπούλου Πολυξένη
GEO730 Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO741 Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας ΜΕ 4 5  
GEO742 Χωτοταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ 4 5 Κιουσόπουλος Γιάννης
GEO743 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ 4 5 Παγούνης Βασίλειος
GEO744 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ 4 5 Τσάτσαρης Ανδρέας
GEO745 Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών & Κυκλοφοριακών Κόμβων μέσω Η/Υ) ΜΕ 4 5  
GEO746 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5  
GEO747 Ειδικά θέματα Βάσεων Χαρτογραφικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων ΜΕΥ 4 5 Πανταζής Δήμος
GEO748 Εφαρμοσμένη Οπτική ΜΕ 4 5 Μερλέμης Νικόλαος
GEO749 Ανάλυση Χρονοσειρών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος