Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι: Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από την Δευτέρα 25-01-2021 έως και την Παρασκευή 05-02-2021. Τα έντυπα εξέτασης των Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος και δύνανται...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι το νέο ιδρυματικό αποθετήριο (Ι.Α.)  «Πολυνόη»  του Πανεπιστημίου  είναι σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Στο νέο Ι.Α.  θα αναρτώνται όλες οι διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο....

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους προς μετεγγραφή/μετακίνηση, φοιτητές του Τμήματος ότι: Θα αποστείλουν άμεσα και μέχρι την Δευτέρα 14-12-2020 στην γραμματεία του Τμήματος την οριστικοποιημένη, υποβληθείσα προς το Υπουργείο Παιδείας, αίτηση με τον αριθ. πρωτ.  καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας στο email  του τμήματος (σκαναρισμένα). Θα αποστείλουν από...

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του τμήματος, στην με αριθ. 12/01-12-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα: οι ώρες δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας ανέρχονται στις 20 (και όχι 27 που ίσχυε μέχρι στιγμής)....