Ανακοινώσεις

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον Δημοσθένη Παύλου, Διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο με τίτλο "Έργα συγκοινωνιακής υποδομής στη Σαουδική Αραβία"...

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που αφορά την μη διεξαγωγή των Μαθημάτων: - Προγραμματισμός στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών   σε Τοπικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον - Ειδικά Θέματα Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη την εβδομάδα 1/4 ως 5/2019....

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που αφορά την έναρξη των Μαθημάτων: - Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις - Προγραμματισμός στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών   σε Τοπικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον - Ειδικά Θέματα Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων...