Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (KhNUBA, Kharkiv, Ukraine) την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10.30 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μονάδας Γεωδαισίας - Τοπογραφίας - ΓΑΙΑ του Τμήματος Μηχανικών...

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον Δημοσθένη Παύλου, Διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο με τίτλο "Έργα συγκοινωνιακής υποδομής στη Σαουδική Αραβία"...

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που αφορά την μη διεξαγωγή των Μαθημάτων: - Προγραμματισμός στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών   σε Τοπικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον - Ειδικά Θέματα Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη την εβδομάδα 1/4 ως 5/2019....