Πρόγραμμα εξετάσεων Διπλωματικών – Πτυχιακών εργασιών

Η εξέταση των Διπλωματικών – Πτυχιακών εργασιών του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί από 22-02-2021 έως 05-03-2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα στον σύνδεσμο παρακάτω.