Πρακτικό αξιολόγησης ΠΔ 407 2020-21

Πρακτικό αξιολόγησης ΠΔ 407 2020-21

Δείτε εδώ το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.