Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 21/2/2019

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 21/2/2019

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο

«Διερεύνηση Μοντέλων Παλινδρόμησης για την Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων»

από τον  κ. Φώτιο Σκλήρη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.