Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) «Πολυνόη»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι το νέο ιδρυματικό αποθετήριο (Ι.Α.)  «Πολυνόη»  του Πανεπιστημίου  είναι σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Στο νέο Ι.Α.  θα αναρτώνται όλες οι διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.