Εξέταση Διπλωματικών-Πτυχιακών εργασιών

Εξέταση Διπλωματικών-Πτυχιακών εργασιών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από την Δευτέρα 25-01-2021 έως και την Παρασκευή 05-02-2021.

Τα έντυπα εξέτασης των Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος και δύνανται να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή στο έντυπο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος