Επιτυχόντες φοιτητές από μετεγγραφή

Επιτυχόντες φοιτητές από μετεγγραφή

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες, από μετεγγραφή, φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ότι μετά από τον έλεγχο αυτών, καθίσταται  δυνατή η εγγραφή στο Τμήμα μας.

Οι επιτυχόντες είναι οι κάτωθι, με βάση τον κωδικό αίτησής τους στο Υπουργείο:

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Τ ΟΥ Ν. 4332/ 2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

20009400, 20021262, 20005606, 19038644 , 20010297, 20002310 , 20036391,  20041493,

20038350, 20004667, 19022278, 20011968, 20036165, 20012100

Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΟΥ Ν.4692/2020(Α΄ 111)

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1558/08- 11-2020

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής με αριθμ. Πρωτοκόλλου 2929/12- 11-2019.

Γ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 όπως αναφέρεται στο Άρθρο 78 Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του ν. 4692/2020 με κωδικό αίτησης: 20020734

Η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τα περαιτέρω

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος