Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Σε συνέχεια της από 1/4/2020 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι από 11/5/2020 δύναται να διεξάγεται εν νέου η Πρακτική Άσκηση. Δείτε στο ΦΕΚ (Άρθρο 3, παραγρ. 2) τις σχετικές λεπτομέρειες.