Έναρξη λειτουργίας νέας ιστοσελίδας Τμήματος

Έναρξη λειτουργίας νέας ιστοσελίδας Τμήματος

Από 1.1.2019 τίθεται σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα (www.geo.uniwa.gr) του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στην οποία θα αναρτώνται στο εξής όλες οι ανακοινώσεις και το νέο υλικό.  
Υλικό που έχει αναρτηθεί μέχρι 31.12.2018 θα παραμείνει αναρτημένο στην παλαιά ιστοσελίδα του Τμήματος.