Εκδήλωση στο πλαίσιο συνεργασίας με Παν/μιο Kharkiv

Εκδήλωση στο πλαίσιο συνεργασίας με Παν/μιο Kharkiv

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (KhNUBA, Kharkiv, Ukraine)

την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10.30

στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μονάδας Γεωδαισίας – Τοπογραφίας – ΓΑΙΑ του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές του φιλοξενούμενου Πανεπιστημίου.