Εγγραφή φοιτητών στα μαθήματα

Εγγραφή φοιτητών στα μαθήματα

Διευκρινίζεται στους φοιτητές του Τμήματος  ότι:

Η εγγραφή στο φοιτητολόγιο (services) και η εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες τις οποίες κάθε φοιτητής οφείλει να κάνει με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η πρώτη δραστηριότητα (services) σχετίζεται με τη διαδικασία που είναι απαραίτητο να κάνει κάθε φοιτητής προκειμένου να δηλώσει τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστεί, κάνοντας δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο.

H δεύτερη δραστηριότητα (e-class) σχετίζεται με τη διαδικασία που είναι απαραίτητο να κάνει κάθε φοιτητής σε κάθε μάθημα που πρόκειται να παρακολουθήσει προκειμένου να ενημερώνεται για το μάθημα και να επικοινωνεί με τον διδάσκοντα.
Ο φοιτητής με τους αριθμούς μητρώου του μπαίνει στο e-class, και μπορεί να περιηγηθεί στην ύλη, τις σημειώσεις, τις ανακοινώσεις κλπ, κάθε μαθήματος του εξαμήνου που θα παρακολουθήσει και γενικά να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα του μαθήματος σχετικά με τη διεξαγωγή του.

Η Γραμματεία του Τμήματος, λίγο μετά την έναρξη του εξαμήνου αναρτά ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος που ενημερώνει για την έναρξη και τη λήξη των δηλώσεων των μαθημάτων. Στο services έχουν αναρτηθεί επίσης και τα αποτελέσματα των εξετάσεων της περιόδου.

Συνεπώς, οι φοιτητές οφείλουν:

    1. να εγγραφούν στο eclass κάθε μαθήματος.
    2. όταν βγει ανακοίνωση από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να κάνουν τη δήλωση των μαθημάτων (services).

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος