Αποτελέσματα αξιολόγησης Ακαδημ. Υποτρόφων Ακαδ. Ετών 2020-21 & 2021-22

Αποτελέσματα αξιολόγησης Ακαδημ. Υποτρόφων Ακαδ. Ετών 2020-21 & 2021-22

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-21 και 2021-22.